top of page

Általános Szerződési Feltételek

Rézhárs Bistro

Hatályos: 2023.10.30-tól visszavonásig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www. rezhars.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatának, a Honlapon nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének, valamint a hírlevélre történő feliratkozás feltételeit.

 

A Honlapot látogató személy, valamint a Szolgáltatások bármelyikét igénybevevő személy személy személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely a Honlapon az „Adatkezelési tájékoztató” menüpontban érhető el.

1. A Szolgáltató adatai

 

Név: Rézhárs Rendezvényszervező Kft    

Székhely, levelezési cím: 6725, Szeged Rákóczi utca 1.    

Adószám: 24260552-2-06    

Cégjegyzékszám: 06-09-019908

Bejegyző bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36202483759    

Email: balla.mate@kapca.hu

2. A Honlap használata

 

A Honlap elérhető minden személy számára; a Honlap szolgáltatásai nem igényelnek regisztrációt.

A Honlap használatához szükséges, minimális technológiai feltételek: 

internetkapcsolat, internet böngésző;

a cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás;

Java Script futtatásának engedélyezése.

 

A Honlapra látogató minden személy a Honlap használata során köteles tartózkodni vagy megszakítani minden olyan cselekményt, amely a Honlap megfelelő működését akadályozza.

Szolgáltató minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Honlap biztonságos és hibáktól mentes működését.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül karbantartás vagy fejlesztés céljából időszakosan korlátozza a Honlaphoz való hozzáférést.

 

3. ​Szolgáltatások

Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokért teljes felelősséget vállal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások minősége magas színvonalú legyen. 

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges olyan hibákért és károkért, amelyek nem saját alkalmazottainak felróható magatartás miatt történtek ill. amelyek ellenőrzési körén kívül esnek.

Szolgáltató a Honlapon az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

​1. Asztalfoglalás

Egyszerűen biztosíthatja helyét a Rézhárs Bistro-ba az Asztalfoglalás szolgáltatással: csak adja meg nevét, e-mail címét és a foglalás időpontját, valamint hogy hány főre szeretne asztalt. 

Tájékoztatjuk, hogy az  asztalokat a foglalás kezdetétől 15 percig tudjuk tartani. Késés esetén, kérjük telefonáljon! Amennyiben ez nem történik meg, az asztalt másnak átadhatjuk.

6 fő feletti foglalás esetén, kérjük keressenek minket telefonon/e-mailben a Kapcsolat menüpont alatt!

A megadott e-mail címére megerősítő levelet küldünk a foglalás után. A foglalásnál megadott adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk.

Foglalását a kért időpont előtt 4 órával módosíthatja az info@kapca.hu címre küldött levéllel

A Szerződés megszűnik a foglalt időpont bekövetkeztekor, vagy a foglalás lemondásakor. Foglalását e-mail útján tudja lemondani a info@kapca.hu címre küldött levéllel. Kérjük hivatkozzon a foglaláskor megadott adatokra. 

A Bistro felelősséget vállal azért, hogy kizárólag olyan elháríthatatlan esemény fennállása miatt mondja le foglalását, amely lehetetlenné teszi a Bistro-ban történő kiszolgálást. Bistro a foglalás lemondásáról az okának bekövetkezését követően azonnal értesíti Önt e-mail útján.

 

2. Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozás által név, e-mail cím, valamint opcionálisan a születési dátum megadásával feliratkozhat Rézhárs Bistro hírlevelére, amelyben aktualitásokról, rendezvényekről kaphat tájékoztatást. Amennyiben születési dátumát is megadja, születésnapja alkalmából egyedi ajánlatokkal lepjük meg.

A hírlevélre feliratkozott személy korlátozás és indoklás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Leiratkozásra a hírlevélben közölt leiratkozásra szolgáló linkre kattintva van lehetőség.

Ebben az esetben Szolgáltató a leiratkozott személy minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg. 

 

3. Közvetlen kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval

A „Kapcsolat” menüpont alatt küldhet nekünk e-mail üzenetet, amelyhez meg kell adni a nevet, e-mail címet és a szabadszöveges üzenetet.

 

4. Élő Chat (Let’s Chat)

Lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a Honlapon chat formájában is, amely során kollégánk válaszol sürgős kérdéseire. A chat funkció használata során nem szükséges megadnia személyes adatot, nem kell bejelentkeznie sem. 

 

4. Felelősség

 

A Honlapot bármely személy kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Ön által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

A Honlap olyan linkeket tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 

A Honlapon, a szolgáltatásokról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az azt közzétevő személyek álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató azonban fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények értesítés nélküli törlésére.


A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap hibájából, használhatatlanságából, rendszerhibából, nem megfelelő működésből, meghibásodásból eredő károkért.
A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a Honlap használatából közvetve vagy közvetlenül eredő mindennemű kárért, hátrányért és hibáért.


A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapot használó személy eszközének nem megfelelő védelméből származó rosszindulatú programok vagy vírusok által okozott támadások, víruskárok, adatlopás, adatvesztés vagy az adatok megváltoztatása következtében keletkező károkért.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, elérhetőségét megváltoztathassa, illetve a Honlap üzemeltetését felfüggessze, vagy véglegesen megszüntesse.

 

​5. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

A szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait írásban a Kapcsolat menüpontban küldött üzenettel, vagy közvetlenül a info@rezhars.hu e-mail címen keresztül vagy postai levélben teheti meg.

 

Panaszt szóban személyesen vagy az 1. pontban megjelölt telefonszámon lehetséges tenni. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgátltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén köteles helyben Önnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. 

 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

 

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Bírósági eljárás kezdeményezése;

Online vitarendezés.

 

6. Szellemi tulajdonvédelem

A Honlapon található szöveg, képek, videók, Szolgáltató neve és logója, az arculat, domain név és aldomain-ek, valamint a Honlapon található bármely egyéb tartalmak szellemi tulajdonvédelem alatt állnak, azok jogosultja a Szolgáltató. A Honlapon található, valamint bármely, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező tartalmak egészének vagy részeinek bármely körű másolása, fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy egyéb felhasználása - a magáncélú felhasználáson túl - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

Kérjük, hogy ilyen igénnyel e-mailben forduljon hozzánk a info@kapca.hu e-mail címen. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen az illetéktelen felhasználásokkal szemben.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

7. Az ÁSZF elérhetősége

 

Jelen dokumentum bárki számára elérhető a Honlapon az „ÁSZF” menüpont alatt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására a megfelelő tájékoztatási kötelezettség betartása mellett.

Találkozzunk Alsóváros kapujában! 🙌🏻

Elérhetőség

  • Facebook
  • Instagram

Bisztró nyitvatartás

Hétfő: zárva

Kedd: 11:00 - 20:00

Szerda: 11:00 - 20:00

Csütörtök: 11:00 - 20:00

Péntek: 11:00 - 22:00

Szombat: 11:00 - 22:00

Vasárnap: zárva

bottom of page